تاريخ : سه شنبه 1393/07/29 | 10 | نویسنده :
کلاسهای آقای جدیری روز یکشنبه مورخه ۲۹/۰۷/۹۳ تشکیل نخواهد شد.

تاريخ : شنبه 1393/07/26 | 10 | نویسنده :

کلاس های آقای دکتر فامیان  روزشنبه ویکشنبه مورخه ۳/۸/۹۳ و۴/۸/۹۳ برگزار نخواهد شد.تاريخ : سه شنبه 1393/07/15 | 11 | نویسنده :
کلاسهای خانم هادیزاده روز سه شنبه  مورخه 22/۰۷/۹۳ تشکیل نخواهد شد.

تاريخ : پنجشنبه 1393/07/03 | 11 | نویسنده :
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برای مشاهده برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93به سایت دانشگاه پیام نور شبستر مراجعه نمایید.

برای ورود به سایت کلیک نماییدکلاسهای آقای  دکتر آقازاده و خانم دکتر بدرزاده روز چهارشنبه مورخه ۳۰/۷/۹۳ تشکیل نخواهد شد

تاريخ : دوشنبه 1393/07/28 | 9 | نویسنده :

کلاس آقای رنج دوست مورخه 7/29 در ساعت 8:30 تشکیل نخواهد شدتاريخ : شنبه 1393/07/26 | 11 | نویسنده :

کلاس های آقای آقاپور روز چهارشنبه 93/7/30 برگزار نخواهد شد.

ضمنأ روز سه شنبه 93/7/29 جبرانی کلاسهای متون فقه 3 (ساعت 13)

و متون فقه 4 (ساعت 15) برگزار خواهد شد.تاريخ : پنجشنبه 1393/07/24 | 12 | نویسنده :

کلاس های آقای کوثر نسب مورخه 93/7/26 تشکیل نخواهد شد

بقیه کلاس ها متعاقبا اعلام خواهد شدتاريخ : پنجشنبه 1393/07/24 | 12 | نویسنده :

کلاس های آقای اسماعیل زاده روز دو  شنبه مورخه 93/7/۲۸تشکیل نخواهد شدتاريخ : سه شنبه 1393/07/22 | 14 | نویسنده :

کلاس های خانم بدر زاده و آقای آقا زاده این هفته برگزار نخواهد شد