کلاسهای خانم احمد زاده روز یکشنبه مورخه ۴/۰۸/۹۳ تشکیل نخواهد شد.تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 9 | نویسنده : |
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برای مشاهده برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93به سایت دانشگاه پیام نور شبستر مراجعه نمایید.

برای ورود به سایت کلیک نماییدتاريخ : پنجشنبه 1393/07/03 | 11 | نویسنده : |
کلاسهای آقای رنج دوست روز یکشنبه مورخه ۴/۸/۹۳  از ساعت ۳۰/۸ الی  ۳۰/۱۲ برگزار نخواهد شد.

تاريخ : شنبه 1393/08/03 | 13 | نویسنده : |

کلاس های خانم مظفری روز شنبه 93/8/3 تشکیل نخواهد شد

جبرانی کلاس در مورخه 93/8/10 برگزار خواهد شدتاريخ : پنجشنبه 1393/08/01 | 21 | نویسنده : |
کلاسهای آقای محمودزاده روز چهارشنبه مورخه ۷/۰۸/۹۳ تشکیل نخواهد شد.تاريخ : سه شنبه 1393/07/29 | 10 | نویسنده : |

کلاس های آقای دکتر فامیان  روزشنبه ویکشنبه مورخه ۳/۸/۹۳ و۴/۸/۹۳ برگزار نخواهد شد.تاريخ : شنبه 1393/07/26 | 10 | نویسنده : |

کلاس های آقای اسماعیل زاده روز دو  شنبه مورخه 93/7/۲۸تشکیل نخواهد شدتاريخ : پنجشنبه 1393/07/24 | 12 | نویسنده : |

مسابقه بزرگ قرآنی

دانشگاه پیام نور مرکز شبستر برگزار می کند

مسابقه بزرگ قرآنی (حفظ ٬قرائت وتفسیر)

ویژه دانشجویان با جوائز نفیس

زمان ثبت نام ۱۵ لغایت ۳۰ مهر ماه

زمان آزمون ۱۵ آبانماه ساعت ۱۰ صبح

جهت کسب اطلاعات بیشتر وثبت نام به دفتر حراست دانشگاه مراجعه فرمایید.تاريخ : سه شنبه 1393/07/15 | 9 | نویسنده : |

دانشجویانی که درس شیوه ارائه مطالب را انتخاب نموده اند حضور در کلاس های تئوری که در مهر ماه روز های یکشنبه مورخه 7/20 و 7/27 برگزار می شود الزامی است.

در صورت عدم حضور درس مذکور حذف خواهد شد.تاريخ : یکشنبه 1393/07/06 | 12 | نویسنده : |

به اطلاع دانشجویان تربیت بدنی می رساند

که شنا 1-2 خواهران و برادران در نیمسال اول سال تحصیلی 93-94 ارائه می شود.

در صورت امکان درس عملی مذکور را انتخاب نمایید تا در ترم های بعدی دچار مشکل نشوید.تاريخ : شنبه 1393/07/05 | 12 | نویسنده : |