به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند برای مشاهده برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93به سایت دانشگاه پیام نور شبستر مراجعه نمایید.

برای ورود به سایت کلیک نماییدتاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۳ | 11 | نویسنده : |
کلاس های آقای سخنور روز پنجشنبه مورخه 14/12/93 از ساعت 8:30 الی 12:30 تشکیل نخواهد شد.تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | 12 | نویسنده : |
کلاس آمار واحتمالات روز سه شنبه مورخه 12/12/93 توسط استاد مریوطه  برگزار نخواهد شد.تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | 11 | نویسنده : |
کلاس های طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه سازی وآزمدارهای منطقی روزهای دوشنبه طبق برنامه اعلام شده توسط خانم حسین زاده برگزار خواهد شد .تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | 13 | نویسنده : |
کلاس های خانم آسمانی روز پنج شنبه مورخ 1393/12/07 برگزار نخواهد شد.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | 19 | نویسنده : |
کلاس های خانم اناری روز چهار شنبه مورخ 1393/12/13 برگزار نخواهد شد.تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | 19 | نویسنده : |
کلاس های  آقای استاد حسنلو روز یکشنبه مورخه 10/12/93  تشکیل نخواهد شد.

تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | 8 | نویسنده : |
کلاسهای خانم دکتر دائی حسنی روز دو شنبه مورخه 11/12/93 تشکیل نخواهد شد.

 تاريخ : یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ | 8 | نویسنده : |

به اطلاع دانشجویان تربیت بدنی می رساند

که شنا 1-2 خواهران  در نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 ارائه می شود.

در صورت امکان درس عملی مذکور را انتخاب نمایید تا در ترم های بعدی دچار مشکل نشوید. .تاريخ : شنبه ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ | 12 | نویسنده : |
نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
        تاص55  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | 9 | نویسنده : |