نام درس نام استاد ساعت تاریخ  توضیحات روز
اختلالات یادگیری حاج شیخ زاده ----------------- 1/20 تاپایان ص86  
روان شناسی یادگیری حاج شیخ زاده ------------------ 12/21 تاآخر فصل 6  
 کودکان استثنایی حاج شیخ زاده  ساعت کلاسی  1/27  پنج فصل اول  
 مقدمات نوروپیسکولوژی  خانم برزگر 9  1/19  5فصل اول  
 روانشناسی فیزیولوژیک  خانم برزگر  8/30  1/19  4فصل اول  
 آمار استنباطی  دکترقاسم زاده  8:30  1/29  فصول2و3و4و5  
 فیزیولوژی اعصاب وغدد  دکترولیزاده  9  1/20  7 فصل  
 روانشناسی پویایی گروه  آقای وثوقی  8:30  2/01  ------------  
 بهداشت روانی  آقای وثوقی  10:30  2/01  ----------------  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                                                                                                                                                  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           


تاريخ : سه شنبه ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | 10 | نویسنده : |